Yarışma Hakkında

Seçici Kurul

Jüri, Değerlendirme ve Ödüller
Seçici Kurul (Profesyonel Jüri)

 

Seçici Kurul (Profesyonel Jüri) Cam, Kâğıt/Karton, Metal ve Plastik ana malzeme gruplarını temsilen 4 uzman, 1 Ambalaj uzmanı, 1 Pazarlama uzmanı, 1 Grafik Tasarımcı, 1 Akademisyen Endüstriyel Tasarımcı, 2 TSE uzmanı ve 1 Akademisyenden (Gıda Mühendisi) oluşur. Seçici Kurul, yarışmaya başvuran ürünler ile herhangi bir ilişkisi olmadığını taahhüt eden dokümanı jüri çalışması başlamadan önce imzalar ve organizatöre teslim eder. Organizatör herhangi bir sebeple yukarıdaki kişilerden oluşan jüri üyelerinden herhangi birisinin değerlendirmeye katılamaması durumunda yeni bir jüri üyesi atama hakkını saklı tutar. Seçici Kurul çalışmalarında yarışmaya katılan ürünleri aşağıdaki esaslara ve kriterlere göre değerlendirilir.

 • İçerdiği ürünü koruma ve saklama yeterlilik ve başarısı
 • Ambalajın biçiminin yeni, özgün, farklı ve ilgi çekici olması
 • Kullanma, doldurma, boşaltma, açma ve tekrar kapatma yeterlilik ve kolaylığı
 • Ambalaj üzerinde uygun ve yeterli işaretleme ve bilgilendirme,
 • Satış görünümü cazibesi
 • Grafik tasarımı
 • Üretim kalitesi
 • Kullanılan malzeme ve maliyet ekonomisi
 • Çevreye duyarlılık, sürdürülebilirlik bağlamında tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım olanaklarındaki başarı
 • Özgün yapısal özellik
 • Nihai satış noktalarında başarılı sergilenmeye uygunluk