Yarışma Hakkında

Seçici Kurul

Jüri, Değerlendirme ve Ödüller
Seçici Kurul (Profesyonel Jüri)

Seçici Kurul (Profesyonel Jüri) cam, kâğıt/karton, metal ve plastik ana malzeme gruplarını temsilen 4 uzman, 1 ambalaj uzmanı, 1 pazarlama uzmanı, 1 endüstriyel tasarımcı, 1 grafik tasarımcı, 1 akademisyen endüstriyel tasarımcı, 2 TSE uzmanı, 1 inovasyon uzmanı ve 1 akademisyenden (gıda mühendisi) oluşur. Seçici Kurul çalışmalarında yarışmaya katılan ürünleri aşağıdaki esaslara ve kriterlere göre değerlendirilir.

 • İçerdiği ürünü koruma ve saklama yeterlilik ve başarısı
 • Ambalajın biçiminin yeni, özgün, farklı ve ilgi çekici olması
 • Kullanma, doldurma, boşaltma, açma ve tekrar kapatma yeterlilik ve kolaylığı
 • Ambalaj üzerinde uygun ve yeterli işaretleme ve bilgilendirme
 • Satış görünümü cazibesi
 • Grafik tasarımı
 • Üretim kalitesi
 • Kullanılan malzeme ve maliyet ekonomisi
 • Çevreye duyarlılık, sürdürülebilirlik bağlamında tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım olanaklarındaki başarı
 • Özgün yapısal özellik
 • Nihai satış noktalarında başarılı sergilenmeye uygunluk